en vn

THƯƠNG MẠI &
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

DU LỊCH
VẬN TẢI & LOGISTICS

KHOA HỌC
& CÔNG NGHỆ

TRUYỀN THÔNG
GIẢI TRÍ TRUYỀN HÌNH
DIGITALMARKETING

BẢO HIỂM &
CHĂM SÓC Y TẾ

s
s
a a a a a
b

THƯƠNG MẠI &
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

DU LỊCH
VẬN TẢI & LOGISTICS

KHOA HỌC
& CÔNG NGHỆ

Xu hướng phát triển của công nghiệp 4.0 đã mở ra kỷ nguyên mới cho ứng dụng Khoa học công nghệ vào thương mại, đã được xem như “Quy tắc vàng” tạo nên sự thành công của doanh nghiệp.

Xem thêm...

TRUYỀN THÔNG
GIẢI TRÍ TRUYỀN HÌNH
DIGITALMARKETING

Xúc tiến thương mại là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ bao gồm: hoạt động khuyến mại, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại...

Xem thêm...

BẢO HIỂM &
CHĂM SÓC Y TẾ