Tuyển dụng

Lên ý tưởng thiết kế, chỉnh sửa, xử lý, biên tập và dựng video về tin tức, phim, phóng sự, sản phẩm truyền thông,...theo yêu cầu của đối tác, dự án của công ty. Các công việc khác theo yêu cầu và được trao đổi thêm khi phỏng vấn...
Lên ý tưởng thiết kế, chỉnh sửa, xử lý, biên tập và dựng video về tin tức, phim, phóng sự, sản phẩm truyền thông,...theo yêu cầu của đối tác, dự án của công ty. Các công việc khác theo yêu cầu và được trao đổi thêm khi phỏng vấn...
Lên ý tưởng thiết kế, chỉnh sửa, xử lý, biên tập và dựng video về tin tức, phim, phóng sự, sản phẩm truyền thông,...theo yêu cầu của đối tác, dự án của công ty. Các công việc khác theo yêu cầu và được trao đổi thêm khi phỏng vấn...
Lên ý tưởng thiết kế, chỉnh sửa, xử lý, biên tập và dựng video về tin tức, phim, phóng sự, sản phẩm truyền thông,...theo yêu cầu của đối tác, dự án của công ty. Các công việc khác theo yêu cầu và được trao đổi thêm khi phỏng vấn...
a

Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo, chúng tôi cởi mở chào đón những ai dám đón nhận thách thức để theo đuổi đam mê

loadding